Do pobrania

Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenie/upoważnienie do odbioru recept lub zleceń Upoważnienie do odbioru recept 

 

2.  Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Deklaracja wyboru lekarza 

 

3. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Deklaracja wyboru pielęgniarki

 

4. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej  podstawowej opieki zdrowotnej Deklaracja wyboru położnej