Recepty

SZANOWNI PACJENCI

Informujemy, że Ci z Państwa, którzy mogą wysłać zapotrzebowanie na leki poprzez formularz lub drogą e-mail proszeni są o korzystanie z takiej możliwości na adres: armedwr@op.pl

Natomiast pozostali pacjenci mogą korzystać z dotychczasowej formy wrzucając kartki z zapotrzebowaniem na leki do skrzynki znajdującej się na zewnątrz budynku w godzinach 7:00-18:00 od poniedziałku do piątku.

Począwszy od dnia 08.01.2020 r. recepty są realizowane w wersji elektronicznej. Schemat procesu realizacji recept na e-pacjent.gov.pl.