RODO

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679        z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Zobacz w Klauzuli Informacyjnej.

Klauzula Informacyjna ” AR-MED” s.c. Klauzula-Informacyjna-AR-MED-s.c.