Wyniki badań synevo

Informujemy, że można skorzystać z elektronicznego przesyłania wyników z systemu Synevo po uprzednim uzyskaniu w siedzibach laboratorium loginu i hasła.